Bánh xe dầm biên cầu trục D200

Bánh xe dầm biên cầu trục được Công Ty Bách Phương gia công từ phôi thép C45 được trui điện ở nhiệt độ cao nhằm tăng độ cứng cho bánh xe cầu trục, cổng trục.