Chổi than ray điện 1P, 3P, 4P và 6P

Chổi than ray điện cầu trục từ 30A, 60A, 100A, 200A được Công ty Bách Phương cung cấp có chất lượng ổn định, hàng có sẳn. Chổi than ray điện có lá than rời để thay thế.