Cổ góp điện cho động cơ điện

Cổ góp điện được dùng để lấy điện dạng quay cho động cơ, cổ góp điện có loại 2 pha, 3 pha, 4 pha, 5 pha, 6 pha và 8 pha với chất lượng tốt, hàng có sẳn.