Dây điện dẹp cầu trục shentai, Imatek, jin wei, Echu

Dây điện dẹp cầu trục được Công ty Bách Phương cung cấp có số lõi từ 3 lõi cho đến 24 lõi với tiếp diện từ 1.5 mm2 đến 50 mm2, Hàng có sẳn tại kho Tp. HCM và Hà Nội.