Tay bấm điều khiển cầu trục giá rẻ

Tay bấm điều khiển cầu trục được Công Ty Bách Phương cung cấp có từ 2 nút, 4 nút, 6 nút, 8 nút, 10 nút, 12 nút chuyên dùng cho cầu trục với chất lượng ổn định.