Điều khiển từ xa cầu trục ở TP. HCM

Điều khiển từ xa cầu trục có loại 2 nút, 4 nút, 6 nút, 8 nút, 10 nút và 12 nút chuyên dùng cho cầu trục và các thiết bị tự động khác được Công Ty Bách Phương cung cấp.